Sản phẩm của chúng tôi mang lại chất lượng tuyệt đối với khách hàng

Với 16 năm phát triển, YONKER đã đạt được một số thành tựu nhất định, chúng tôi sẽ luôn khẳng định cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tốt với giá cả hợp lý và chất lượng tốt

yonker smart factory

2018

Founded in 2005, NHẤT NGUYÊN now owns nearly 200 patents and authorized trademarks. The NHẤT NGUYÊN brand has extensive influence in the medical device industry.

2019

Founded in 2005, NHẤT NGUYÊN now owns nearly 200 patents and authorized trademarks. The NHẤT NGUYÊN brand has extensive influence in the medical device industry.

yonker smart factory
yonker smart factory

2020

Founded in 2005, NHẤT NGUYÊN now owns nearly 200 patents and authorized trademarks. The NHẤT NGUYÊN brand has extensive influence in the medical device industry.

2021

Founded in 2005, NHẤT NGUYÊN now owns nearly 200 patents and authorized trademarks. The NHẤT NGUYÊN brand has extensive influence in the medical device industry.

yonker smart factory
yonker smart factory

2022

Founded in 2005, NHẤT NGUYÊN now owns nearly 200 patents and authorized trademarks. The NHẤT NGUYÊN brand has extensive influence in the medical device industry.